Reparatie


Assortiment

ContactSchietbanen


Sporthuis Harte
Een bedrijf die zijn oorsprong op het Hugo de Grootplein heeft en daar begon als schoenenmaker. De toenmalige eigenaar dhr. J. Harte is zich rond 1970 meer bezig gaan houden met het verkopen van sportartikelen, voornamelijk hengelsport en diverse dingen voor het kamperen. Door de al bestaande inventaris en de interesse van dhr. J. Harte is Sporthuis Harte zich daarna gaan richten op jacht en daarop volgend de schietsport.

Toen in 1981 de Opel Riva uit het pand in de Osdorp, Jan Rebelstraat 15 ging zag dhr. J. Harte daar een optie voor
uitbreiding zodat er zich een schiet- (en dart) sportverenging onder de naam van hetzelfde stadsdeel “Nieuw-West” kon plaatsen. Naderhand heeft de winkel zich verplaats naar dezelfde locatie als waar de schietbanen gevestigd waren/zijn in Osdorp, Jan Rebelstraat 15, om daar bekend te worden als de wettelijk erkende wapenhandelaar die u nu vertrouwt of nodig nog eens moet bezoeken.


Dit houdt in als u lid bent van de KNSA of KNJV en in bezit bent van een schietsportvergunning of jachtakte wij u kunnen helpen met aankoop (of wellicht verkoop) van een (vuur)wapen (of andere gerelateerde artikelen). Maar ook met deskundige hulp bij reparatie van een (vuur)wapen kunt u bij ons terecht.

Veel sportschutters en jagers door geheel Noord-Holland zijn altijd al trouwe klanten geweest bij onze dhr. J. & mevr. G. Harte, maar na lange tijd veel werk verricht te hebben is het ook voor hun tijd te genieten van wel verdiende rust. Dus is het stokje doorgegeven aan een nieuwe wettelijk erkende wapenhandelaar dhr. M.H. (Rinus) Colenbrander en zijn vrouw mevr. J.H.C. (Hanna) Colenbrander.


Sporthuis Harte Generatie I

dhr. J. Harte & mevr. G. Harte

De oorsprong van dit prachtige bedrijf en nog altijd gepassioneerd in en voor de schietsport en jacht. In den glorie dagen erg geliefd bij de KNSA maar ook niet onterecht, want de kennis van de eisen van de 15 verschillend beoefende KNSA disciplines en de daar bijhorende kennis van de bruikbare wapens was dan duidelijk aanwezig. Momenteel niet meer in bezit van een erkenning maar nog altijd wel de kennis en een jachtakte. Daarnaast is dhr. J. Harte nog altijd voorzitter van schietvereniging Nieuw-West. Van uit die plaat kan hij nog altijd het zicht op zijn nalatenschap behouden en zullen hun altijd een V.I.P. plaats hebben.

 
Sporthuis Harte Generatie I
I
dhr. M.H. (Rinus) Colenbrander & mevr. J.H.C. (Hanna) Colenbrander-(Kenter)

Gezien dhr. J. Harte & mevr. G. Harte niet in bezit zijn van de eeuwige jeugd is er ook voor hun en moment geweest het stokje door te geven. Dit is dan ook gedaan op 1 April 2011. De nieuwe wetelijke erkend wapenhandelaar dhr. M.H. (Rinus) Colenbrander en als mede companion mevr. J.H.C. (Hanna) Colenbrander-(Kenter). Zij zijn dan nog altijd gericht op de zelfde service en goede zorg als u al gewend was van Sporthuis Harte, maar ook zullen zij proberen het bedrijf te moderniseren voor uw gemak doormiddel van nieuwe apparatuur maar ook door slim en handig gebruik van internet.

 Sporthuis Harte Generatie III
(bestuur in circa. 2020)
dhr. D.L. (Dutch) Colenbrander & mevr. M.C. (Mia) Colenbrander

dhr. M.H. (Rinus) Colenbrander en zijn vrouw mevr. J.H.C. (Hanna) Colenbrander-(Kenter) hebben vanaf 1978 en 1989 de levens geschonken aan een dochter mevr. M.C. (Mia) Colenbrander en zoon (jonge) dhr. D.L. (Dutch) Colenbrander. Momenteel beide vrijwillig vaak aan het helpen op de zaak met als doel het leren van het vak. Het is dan ook hoogst waarschijnlijk dat de kinderen (en wellicht partners van de kinderen) de nieuwe generatie voor Sporthuis Harte.

 

Cavalerie van Harte
de Hulptroepen

De Cavalerie van Harte bestaat uit goede vrienden (en/of anders gerelateerd aan de familie). Deze mensen zijn dan ook goed bevriend met de familie en helpt ze zonder enige twijfel graag mee. Is er een evenement en zijn er mensen voor achter de bar nodig om het bier rijkelijk te laten vloeien zijn ze er. Zijn er handen te kort in de keuken moeten er stappels afwas gedaan worden zijn ze er. Zelfs bij technische storingen zijn ze er.

 
Met vriendelijke groet
Rinus en Hanna Colenbrander